THE MEMBRANE BIOFILM REACTOR IS A VERSATILE PLATFORM FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
Bruce E. Rittmann
Environmental Engineering Research. 2007;12(4):157-175.   Published online 2007 Oct 30     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2007.12.4.157
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of hydrogen pressure on stabilization with improved denitrification in a hydrogen-based membrane biofilm reactor
Yongsun Jang, Sang-Hoon Lee, Hwa-Soo Ryoo, Hee-Deung Park
Journal of Membrane Science.2024; 693: 122390.     CrossRef
Biological bromate reduction coupled with in situ gas fermentation in H2/CO2-based membrane biofilm reactor
Zhiqiang Zuo, Chenkai Niu, Xinyu Zhao, Chun-Yu Lai, Min Zheng, Jianhua Guo, Shihu Hu, Tao Liu
Water Research.2024; 254: 121402.     CrossRef
Biofilm characteristics for providing resilient denitrification in a hydrogen-based membrane biofilm reactor
Yongsun Jang, Sang-Hoon Lee, Na-Kyung Kim, Chang Hoon Ahn, Bruce E. Rittmann, Hee-Deung Park
Water Research.2023; 231: 119654.     CrossRef
The membrane aerated biofilm reactor for nitrogen removal of wastewater treatment: Principles, performances, and nitrous oxide emissions
Jianguo Li, Mingbao Feng, Shikan Zheng, Wenya Zhao, Xiang Xu, Xin Yu
Chemical Engineering Journal.2023; 460: 141693.     CrossRef
A synergistic platform enables co-oxidation of halogenated organic pollutants without input of organic primary substrate
Yi-Hao Luo, Xiangxing Long, Yuhang Cai, Chen-Wei Zheng, Manuel A Roldan, Shize Yang, Dandan Zhou, Chen Zhou, Bruce E. Rittmann
Water Research.2023; 234: 119801.     CrossRef
Liquid-gas phase transition enables microbial electrolysis and H2-based membrane biofilm hybrid system to degrade organic pollution and achieve effective hydrogenotrophic denitrification of groundwater
Yu Han, Pinpin Yang, Yujie Feng, Naiyu Wang, Xiaole Yuan, Jingkun An, Jia Liu, Nan Li, Weihua He
Chemosphere.2023; 331: 138819.     CrossRef
Biodegradation of nitrate and p-bromophenol using hydrogen-based membrane biofilm reactors in parallel
Bo Chen, Kun Dong, Yufeng Xu, Minmin Jiang, Junjian Zheng, Honghu Zeng, Xuehong Zhang, Yuchao Chen, Haixiang Li
Environmental Technology.2023; : 1.     CrossRef
Optimization of the chemolithotrophic denitrification of ion exchange concentrate using hydrogen-based membrane biofilm reactors
Matias Cruces, José Suárez, Iván Nancucheo, Alex Schwarz
Journal of Environmental Management.2023; 348: 119283.     CrossRef
Removal kinetics of linear alkylbenzene sulfonate in a batch-operated oxygen based membrane biofilm reactor treating greywater: Quantitative differentiation of adsorption and biodegradation
Xiaocai Cui, Qingqing Ren, Jie Zhang, Yun Zhou
Science of The Total Environment.2022; 806: 150523.     CrossRef
Assessment and optimization of the oxygen based membrane biofilm reactor as a novel technology for source-diverted greywater treatment
Qingqing Ren, Xiaocai Cui, Xingtao Zuo, Jiajie He, Yun Zhou
Science of The Total Environment.2022; 818: 151763.     CrossRef
Nitrogen Removal From Nitrate-Containing Wastewaters in Hydrogen-Based Membrane Biofilm Reactors via Hydrogen Autotrophic Denitrification: Biofilm Structure, Microbial Community and Optimization Strategies
Kun Dong, Xinghui Feng, Yi Yao, Zongqiang Zhu, Hua Lin, Xuehong Zhang, Dunqiu Wang, Haixiang Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Simultaneous and Efficient Removal of Linear Alkylbenzenesulfonate and Nitrogen in a Membrane Biofilm Reactor under Low Dissolved Oxygen Conditions
Xiaocai Cui, Beibei Wu, Ying Liu, Qingqing Ren, Tian Ren, Yun Zhou
ACS ES&T Engineering.2022; 2(12): 2234.     CrossRef
Performance and mechanisms of greywater treatment in a bio-enhanced granular-activated carbon dynamic biofilm reactor
Ziqi Wang, Ying Yang, Wanchen Xiang, Beibei Wu, Xiaocai Cui, Yun Zhou
npj Clean Water.2022;[Epub]     CrossRef
Bioreduction of Cr(VI) using a propane-based membrane biofilm reactor
Chunshuang Liu, Luyao Zhang, Haitong Yu, Huijuan Zhang, Hongzhe Niu, Jianing Gai
Environmental Science and Pollution Research.2022; 30(12): 32683.     CrossRef
Microbial electrolysis cell produced biogas as sustainable electron donor for microbial chromate reduction
Chao He, Baogang Zhang, Yufeng Jiang, Huan Liu, He-Ping Zhao
Chemical Engineering Journal.2021; 403: 126429.     CrossRef
Enhanced removal of cephalexin and sulfadiazine in nitrifying membrane-aerated biofilm reactors
Bingzheng Wang, Huayu Li, Tao Liu, Jianhua Guo
Chemosphere.2021; 263: 128224.     CrossRef
Performance of a lab-scale membrane aerated biofilm reactor treating nitrogen dominant space-based wastewater through simultaneous nitrification-denitrification
Nick Landes, Arifur Rahman, Audra Morse, W. Andrew Jackson
Journal of Environmental Chemical Engineering.2021; 9(1): 104644.     CrossRef
Lumen air pressure (LAP) affecting greywater treatment in an oxygen-based membrane biofilm reactor (O2-MBfR)
Yun Zhou, Ran Li, Bing Guo, Najiaowa Yu, Siqing Xia, Yang Liu
Chemosphere.2021; 270: 129541.     CrossRef
Fabrication of gas-permeable polyvinylidene fluoride (PVDF) hollow-fiber membrane by dry-jet wet spinning and its application in membrane biofilm reactors
Yunus Aksoy, Halil Hasar
Journal of Water Process Engineering.2021; 40: 101879.     CrossRef
Greywater treatment using an oxygen-based membrane biofilm reactor: Formation of dynamic multifunctional biofilm for organics and nitrogen removal
Yun Zhou, Ran Li, Bing Guo, Lei Zhang, Xin Zou, Siqing Xia, Yang Liu
Chemical Engineering Journal.2020; 386: 123989.     CrossRef
Development of a novel palm fiber biofilm electrode reactor (PBER) for nitrate-contaminated wastewater treatment: performance and mechanism
Chen Yang, Chuanping Feng, Nan Chen, Yang Deng, Weiwu Hu, Lijing Xue
Environmental Science: Water Research & Technology.2020; 6(3): 839.     CrossRef
Treatment of grey water (GW) with high linear alkylbenzene sulfonates (LAS) content and carbon/nitrogen (C/N) ratio in an oxygen-based membrane biofilm reactor (O2-MBfR)
Yun Zhou, Bing Guo, Ran Li, Lei Zhang, Siqing Xia, Yang Liu
Chemosphere.2020; 258: 127363.     CrossRef
Three-dimension oxygen gradient induced low energy input for grey water treatment in an oxygen-based membrane biofilm reactor
Yun Zhou, Ran Li, Bing Guo, Lei Zhang, Huixin Zhang, Siqing Xia, Yang Liu
Environmental Research.2020; 191: 110124.     CrossRef
Enhanced carbon-transfer and -utilization efficiencies achieved using membrane carbonation with gas sources having a range of CO2 concentrations
YenJung Sean Lai, Everett Eustance, Tarun Shesh, Bruce E. Rittmann
Algal Research.2020; 52: 102098.     CrossRef
Concentrating lactate-carbon flow on medium chain carboxylic acids production by hydrogen supply
Qinglian Wu, Wanqian Guo, Shijie You, Xian Bao, Haichao Luo, Huazhe Wang, Nanqi Ren
Bioresource Technology.2019; 291: 121573.     CrossRef
Co-substrate strategy for improved power production and chlorophenol degradation in a microbial fuel cell
Yang Yu, Fabrice Ndayisenga, Zhisen Yu, Mingyue Zhao, Chyi-How Lay, Dandan Zhou
International Journal of Hydrogen Energy.2019; 44(36): 20312.     CrossRef
Kinetic assessment of simultaneous removal of arsenite, chlorate and nitrate under autotrophic and mixotrophic conditions
Lai Peng, Xiaohu Dai, Yiwen Liu, Wei Wei, Jing Sun, Guo-Jun Xie, Dongbo Wang, Shaoxian Song, Bing-Jie Ni
Science of The Total Environment.2018; 628-629: 85.     CrossRef
Enhancing biodegradation of C16-alkyl quaternary ammonium compounds using an oxygen-based membrane biofilm reactor
YenJung Sean Lai, Aura Ontiveros-Valencia, Zehra Esra Ilhan, Yun Zhou, Evelyn Miranda, Juan Maldonado, Rosa Krajmalnik-Brown, Bruce E. Rittmann
Water Research.2017; 123: 825.     CrossRef
Enhancing denitrification using a novel in situ membrane biofilm reactor (isMBfR)
Yonghong Wu, Yizhou Li, Aura Ontiveros-Valencia, Luis Ordaz-Díaz, Junzhuo Liu, Chen Zhou, Bruce E. Rittmann
Water Research.2017; 119: 234.     CrossRef
Sulfide removal and sulfur production in a membrane aerated biofilm reactor: Model evaluation
Jing Sun, Xiaohu Dai, Yiwen Liu, Lai Peng, Bing-Jie Ni
Chemical Engineering Journal.2017; 309: 454.     CrossRef
Is denitrifying anaerobic methane oxidation-centered technologies a solution for the sustainable operation of wastewater treatment Plants?
Dongbo Wang, Yali Wang, Yiwen Liu, Huu Hao Ngo, Yu Lian, Jianwei Zhao, Fei Chen, Qi Yang, Guangming Zeng, Xiaoming Li
Bioresource Technology.2017; 234: 456.     CrossRef
Mining-Related Selenium Contamination in Alaska, and the State of Current Knowledge
Aibyek Khamkhash, Vaibhav Srivastava, Tathagata Ghosh, Guven Akdogan, Rajive Ganguli, Srijan Aggarwal
Minerals.2017; 7(3): 46.     CrossRef
Simultaneous Bioreduction of Multiple Oxidized Contaminants Using a Membrane Biofilm Reactor
Haixiang Li, Hua Lin, Xiaoyin Xu, Minmin Jiang, Chein‐Chi Chang, Siqing Xia
Water Environment Research.2017; 89(2): 178.     CrossRef
Model-based evaluation on simultaneous nitrate and arsenite removal in a membrane biofilm reactor
Xueming Chen, Bing-Jie Ni
Chemical Engineering Science.2016; 152: 488.     CrossRef
Bioreduction of nitrate in a hydrogen-based membrane biofilm reactor using CO2 for pH control and as carbon source
Siqing Xia, Chenhui Wang, Xiaoyin Xu, Youneng Tang, Zuowei Wang, Zaoli Gu, Yun Zhou
Chemical Engineering Journal.2015; 276: 59.     CrossRef
Complete Perchlorate Reduction Using Methane as the Sole Electron Donor and Carbon Source
Yi-Hao Luo, Ran Chen, Li-Lian Wen, Fan Meng, Yin Zhang, Chun-Yu Lai, Bruce E. Rittmann, He-Ping Zhao, Ping Zheng
Environmental Science & Technology.2015; 49(4): 2341.     CrossRef
Nitrate in Potable Water Supplies: Alternative Management Strategies
Vivian B. Jensen, Jeannie L. Darby, Chad Seidel, Craig Gorman
Critical Reviews in Environmental Science and Tech.2014; 44(20): 2203.     CrossRef
Managing the interactions between sulfate- and perchlorate-reducing bacteria when using hydrogen-fed biofilms to treat a groundwater with a high perchlorate concentration
Aura Ontiveros-Valencia, Youneng Tang, Rosa Krajmalnik-Brown, Bruce E. Rittmann
Water Research.2014; 55: 215.     CrossRef
Pyrosequencing Analysis Yields Comprehensive Assessment of Microbial Communities in Pilot-Scale Two-Stage Membrane Biofilm Reactors
Aura Ontiveros-Valencia, Youneng Tang, He-Ping Zhao, David Friese, Ryan Overstreet, Jennifer Smith, Patrick Evans, Bruce E. Rittmann, Rosa Krajmalnik-Brown
Environmental Science & Technology.2014; 48(13): 7511.     CrossRef
Removal of multiple electron acceptors by pilot-scale, two-stage membrane biofilm reactors
He-Ping Zhao, Aura Ontiveros-Valencia, Youneng Tang, Bi-O. Kim, Steven VanGinkel, David Friese, Ryan Overstreet, Jennifer Smith, Patrick Evans, Rosa Krajmalnik-Brown, Bruce Rittmann
Water Research.2014; 54: 115.     CrossRef
Nitrate Shaped the Selenate-Reducing Microbial Community in a Hydrogen-Based Biofilm Reactor
Chun-Yu Lai, Xiaoe Yang, Youneng Tang, Bruce E. Rittmann, He-Ping Zhao
Environmental Science & Technology.2014; 48(6): 3395.     CrossRef
The study of electron equivalent fluxes about decomposition of sulfamethazine and sulfathiazole using oxygen-based membrane biofilm reactor
Joonkyu Kim, Janghyung Suk, Duckhyun Nam, Keumryul Ha, Younkyoo Choung
Desalination and Water Treatment.2013; 51(22-24): 4263.     CrossRef
Effects of Multiple Electron Acceptors on Microbial Interactions in a Hydrogen-Based Biofilm
He-Ping Zhao, Zehra Esra Ilhan, Aura Ontiveros-Valencia, Youneng Tang, Bruce E. Rittmann, Rosa Krajmalnik-Brown
Environmental Science & Technology.2013; 47(13): 7396.     CrossRef
In situ hydrogen utilization for high fraction acetate production in mixed culture hollow-fiber membrane biofilm reactor
Fang Zhang, Jing Ding, Nan Shen, Yan Zhang, Zhaowei Ding, Kun Dai, Raymond J. Zeng
Applied Microbiology and Biotechnology.2013; 97(23): 10233.     CrossRef
Fatty acids production from hydrogen and carbon dioxide by mixed culture in the membrane biofilm reactor
Fang Zhang, Jing Ding, Yan Zhang, Man Chen, Zhao-Wei Ding, Mark C.M. van Loosdrecht, Raymond J. Zeng
Water Research.2013; 47(16): 6122.     CrossRef
A biofilm model to understand the onset of sulfate reduction in denitrifying membrane biofilm reactors
Youneng Tang, Aura Ontiveros‐Valencia, Liang Feng, Chen Zhou, Rosa Krajmalnik‐Brown, Bruce E. Rittmann
Biotechnology and Bioengineering.2013; 110(3): 763.     CrossRef
Using a Two-Stage Hydrogen-Based Membrane Biofilm Reactor (MBfR) to Achieve Complete Perchlorate Reduction in the Presence of Nitrate and Sulfate
He-Ping Zhao, Aura Ontiveros-Valencia, Youneng Tang, Bi−O Kim, Zehra Esra Ilhan, Rosa Krajmalnik-Brown, Bruce Rittmann
Environmental Science & Technology.2013; 47(3): 1565.     CrossRef
A Functional Approach To Uncover the Low-Temperature Adaptation Strategies of the Archaeon Methanosarcina barkeri
Eoin Gunnigle, Paul McCay, Matthew Fuszard, Catherine H. Botting, Florence Abram, Vincent O'Flaherty
Applied and Environmental Microbiology.2013; 79(14): 4210.     CrossRef
Validation of the ion-exchange membrane bioreactor concept in a plate-and-frame module configuration
Ana R. Ricardo, Svetlozar Velizarov, João G. Crespo, Maria A.M. Reis
Process Biochemistry.2012; 47(12): 1832.     CrossRef
Biodegradation of Acid Orange 7 and its auto-oxidative decolorization product in membrane-aerated biofilm reactor
Jing Wang, Guang-Fei Liu, Hong Lu, Ruo-Fei Jin, Ji-Ti Zhou, Tian-Ming Lei
International Biodeterioration & Biodegradation.2012; 67: 73.     CrossRef
Hybrid modeling of counterion mass transfer in a membrane-supported biofilm reactor
Ana R. Ricardo, Rui Oliveira, Svetlozar Velizarov, Maria A.M. Reis, João G. Crespo
Biochemical Engineering Journal.2012; 62: 22.     CrossRef
Managing methanogens and homoacetogens to promote reductive dechlorination of trichloroethene with direct delivery of H2 in a membrane biofilm reactor
Michal Ziv‐El, Sudeep C. Popat, Katherine Cai, Rolf U. Halden, Rosa Krajmalnik‐Brown, Bruce E. Rittmann
Biotechnology and Bioengineering.2012; 109(9): 2200.     CrossRef
Effect of particle size distribution in wastewater on the performance of nutrient removal process
Hee-Jeong Choi, Seung-Mok Lee
Desalination and Water Treatment.2012; 46(1-3): 227.     CrossRef
A Steady-State Biofilm Model for Simultaneous Reduction of Nitrate and Perchlorate, Part 1: Model Development and Numerical Solution
Youneng Tang, Heping Zhao, Andrew K. Marcus, Rosa Krajmalnik-Brown, Bruce, E. Rittmann
Environmental Science & Technology.2012; 46(3): 1598.     CrossRef
Crystal ball – 2011
Microbial Biotechnology.2011; 4(2): 109.     CrossRef
Performance of a Sulfide-Oxidizing, Sulfur-Producing Membrane Biofilm Reactor Treating Sulfide-Containing Bioreactor Effluent
Erkan Sahinkaya, Halil Hasar, Anna H. Kaksonen, Bruce E. Rittmann
Environmental Science & Technology.2011; 45(9): 4080.     CrossRef
Hydrogen-Based Nitrate and Selenate Bioreductions in Flue-Gas Desulfurization Brine
Steven W. Van Ginkel, Chen Zhou, Michael Lien, Bruce E. Rittmann
Journal of Environmental Engineering.2011; 137(1): 63.     CrossRef
Environmental Biotechnology in Water and Wastewater Treatment
Bruce E. Rittmann
Journal of Environmental Engineering.2010; 136(4): 348.     CrossRef
Biological hydrogen production: prospects and challenges
Hyung-Sool Lee, Wim F.J. Vermaas, Bruce E. Rittmann
Trends in Biotechnology.2010; 28(5): 262.     CrossRef
Decompostion of pharmaceuticals (sulfamethazine and sulfathiazole) using oxygen-based membrane biofilm reactor
Joonkyu Kim, Insang Song, Sangjoon Lee, Pyoungsan Kim, Hyunje Oh, Joonhong Park, Younkyoo Choung
Desalination.2010; 250(2): 751.     CrossRef
Bacterial biofilm-community selection during autohydrogenotrophic reduction of nitrate and perchlorate in ion-exchange brine
Chang Hoon Ahn, Hyangkyun Oh, Dongwon Ki, Steven W. Van Ginkel, Bruce E. Rittmann, Joonhong Park
Applied Microbiology and Biotechnology.2009; 81(6): 1169.     CrossRef
Water quality assessment of groundwater treated with a membrane biofilm reactor
Michal C. Ziv‐El, Bruce E. Rittmann
Journal AWWA.2009; 101(12): 77.     CrossRef
Performance of a composite membrane bioreactor treating toluene vapors: Inocula selection, reactor performance and behavior under transient conditions
Amit Kumar, Jo Dewulf, Aline Vercruyssen, Herman Van Langenhove
Bioresource Technology.2009; 100(8): 2381.     CrossRef
Simultaneous removal of organic matter and nitrogen compounds by an aerobic/anoxic membrane biofilm reactor
Halil Hasar, Siqing Xia, Chang Hoon Ahn, Bruce E. Rittmann
Water Research.2008; 42(15): 4109.     CrossRef