Application and development of pyrolysis technology in petroleum oily sludge treatment
Ziyi Wang, Zhiqiang Gong, Zhenbo Wang, Xiaoyu Li, Zhiwei Chu
Environmental Engineering Research. 2021;26(1):190460  Published online 2020 Feb 18     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2019.460
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characteristics of changes in hazardous elements and heavy metals during pyrolysis treatment of oily sludge
Qian Wen, Wencai Cheng, Dujiang Liu, Zhiguo Shao, Shipei Xu, Zhicheng He, Jiangbo Li, Jitao Xuan, Xirui Lu
International Journal of Green Energy.2024; 21(4): 816.     CrossRef
Rotary thermal desorption technology for treatment of oil-based drilling cuttings in shale gas industry
Jiwei Wu, Shifan Zhang, Xiaoxu Duan, Jian Li, Tianlong Wu, Zhenhua Su, Shengtao Liu, Junlong Zhu, Lixiang Wang, Xianzhong Yi, Xia Jiang
Separation and Purification Technology.2024; 337: 126319.     CrossRef
Reviewing the use of zeolites and clay based catalysts for pyrolysis of plastics and oil fractions
Ana C. S. Serra, Jonatas V. Milato, Jacyra G. Faillace, Monica R. C. M. Calderari
Brazilian Journal of Chemical Engineering.2023; 40(2): 287.     CrossRef
Analysis of gas product changes during pyrolysis of oily sludge based on density functional theory calculation
Qian Wen, Wencai Cheng, Dujiang Liu, Xiaoyi Cui, Zhiguo Shao, Shipei Xu, Zhicheng He, Xirui Lu
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering.2023;[Epub]     CrossRef
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR THE THERMAL PROCESSING OF OIL SLIME IN THE INDUSTRIAL OIL AND GAS SECTOR
Gulnar Balakayeva, Gaukhar Kalmenova, Dauren Darkenbayev, Christofer Phillips
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Oc.2023; 13(2): 20.     CrossRef
Kinetic analysis of slow pyrolysis of oily sludge at medium temperature (350 ℃–650 ℃) and the effects of heating rate on pyrolysis
Siduo Song, Xuedong Liu, Xiao Jiang, Tao Peng, Huaxin Gao, Zhiqiang Xu
Environmental Technology.2023; : 1.     CrossRef
Steam Pyrolysis of Oil Sludge for Energy-Valuable Products
Kirill Larionov, Albert Kaltaev, Konstantin Slyusarsky, Dmitriy Gvozdyakov, Andrey Zenkov, Maria Kirgina, Ilya Bogdanov, Vladimir Gubin
Applied Sciences.2022; 12(3): 1012.     CrossRef
Mechanism of Magnetic Nanoparticle Enhanced Microwave Pyrolysis for Oily Sludge
Hongyuan Qi, Huayi Jiang, Yanzhen You, Juan Hu, Yulong Wang, Zhe Wu, Hongxin Qi
Energies.2022; 15(4): 1254.     CrossRef
Valorization of Hazardous Organic Solid Wastes towards Fuels and Chemicals via Fast (Catalytic) Pyrolysis
Kyriazis C. Rekos, Ioannis D. Charisteidis, Evangelos Tzamos, Georgios Palantzas, Anastasios I. Zouboulis, Konstantinos S. Triantafyllidis
Sustainable Chemistry.2022; 3(1): 91.     CrossRef
Pyrolysis and Volatile Evolution Behaviors of Cold-Rolling Oily Sludge
Zhigang Que, Yinxuan Fu, Jinming Shi, Xianbin Ai, Chunbao Xu
Processes.2022; 10(3): 543.     CrossRef
Effects of Different Heat Treatment Methods on Organic Pollutants and Heavy Metal Content in Oil Sludge Waste and Ecotoxicological Evaluation
Xuan Sun, Tao Yu, Yi Huang, Ming Xue, Chengtun Qu, Penghui Yang, Xiaofei Zhang, Bo Yang, Jinling Li
Applied Sciences.2022; 12(7): 3609.     CrossRef
A Review on the Treatment of Petroleum Sludge and Use as Construction Materials
Nurul Noraziemah Mohd Pauzi, Mohamad Shazwan Ahmad Shah
Civil and Sustainable Urban Engineering.2022; 2(1): 12.     CrossRef
Removal of Methylene Blue by Metal Oxides Supported by Oily Sludge Pyrolysis Residues
Jinling Li, Lei Han, Tiantian Zhang, Chengtun Qu, Tao Yu, Bo Yang
Applied Sciences.2022; 12(9): 4725.     CrossRef
Auxiliary effect of CO2 on pyrolysis of oily sludge
Ziyi Wang, Zhenbo Wang, Zhiqiang Gong, Xiaoyu Li, Zhiwei Chu, Lianmeng Du, Jinhui Wu, Zhiying Jin
Journal of Environmental Science and Health, Part .2022; 57(6): 460.     CrossRef
A review on the migration and transformation of heavy metals in the process of sludge pyrolysis
Danni Li, Rui Shan, Lixia Jiang, Jing Gu, Yuyuan Zhang, Haoran Yuan, Yong Chen
Resources, Conservation and Recycling.2022; 185: 106452.     CrossRef
Solid Fe Resources Separated from Rolling Oil Sludge for CO Oxidation
Wei Gao, Sai Tang, Ting Wu, Jianhong Wu, Kai Cheng, Minggui Xia
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(20): 12134.     CrossRef
A review of the application of different treatment processes for oily sludge
Qing Teng, Dongmei Zhang, Chunping Yang
Environmental Science and Pollution Research.2021; 28(1): 121.     CrossRef
Upcycling of waste teabags via catalytic pyrolysis in carbon dioxide over HZSM-11
Soosan Kim, Nahyeon Lee, Sung Woo Lee, Yong Tae Kim, Jechan Lee
Chemical Engineering Journal.2021; 412: 128626.     CrossRef
Research progress of supercritical water oxidation technology for oily sludge treatment
Tianle Liu, Tao Yu, Guoning Gao, Xuan Sun, Faguo Chong, Xiaofei Zhang, Chengtun Qu
IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci.2021; 804(4): 042009.     CrossRef
Study on the ecological risk of heavy metals during oily sludge incineration with CaO additive
Zhenbo Wang, Lei Liu, Zhiqiang Gong, Haoteng Zhang, Jinhui Wu
Journal of Environmental Science and Health, Part .2021; 56(7): 797.     CrossRef
Combustion characteristics and kinetic analysis of oil sludge with CaO additive
Chang Liu, Zhiqiang Gong, Haoteng Zhang, Zhenbo Wang, Zhiwei Chu, Lei Liu, Xiaoyu Li, Yizhi Guo, Jianqiang Zhang, Guoen Li, Lei Zhang, Hongpeng Wang
Journal of Environmental Science and Health, Part .2021; 56(9): 937.     CrossRef
Co-pyrolysis performances, synergistic mechanisms, and products of textile dyeing sludge and medical plastic wastes
Ziyi Ding, Jingyong Liu, Huashan Chen, Shengzheng Huang, Fatih Evrendilek, Yao He, Li Zheng
Science of The Total Environment.2021; 799: 149397.     CrossRef
Thermochemical Recycling of Oily Sludge by Catalytic Pyrolysis: A Review
Xiaojing Di, Haodan Pan, Donghao Li, Hongxiang Hu, Zhiyong Hu, Yulin Yan, Jian Chen
Scanning.2021; 2021: 1.     CrossRef
Produced Water Treatment with Conventional Adsorbents and MOF as an Alternative: A Review
Humaira Gul Zaman, Lavania Baloo, Rajashekhar Pendyala, Pradeep Singa, Suhaib Ilyas, Shamsul Kutty
Materials.2021; 14(24): 7607.     CrossRef